Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/webhareket/index.php on line 12 Hareket Proje Taşımacılığı
Misyon HAREKET´in Misyonu, üstlendiği ağır kaldırma, ağır taşıma ve montaj projeleriyle endüstrinin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak ve müşterileri, çalışanları ve paydaşları için katma değer yaratmaktır. Vizyon HAREKET´in Vizyonu, ulusal ve uluslararası arenada, dünya standartlarında proje taşımacılığı ve yük mühendisliği ile montaj hizmetleri veren bir şirket olarak gelişmek ve istihdam yaratmaktır. Bu eksende HAREKET´in amacı, gerçekleştirdiği uzmanlık projeleriyle sektöründe zirvede yer almaktır.
Başarı Faktörleri HAREKET´in Stratejisi, yetkin ekibi, yenilikçiliği ve uzun vadeli bakış açısı HAREKET´in faaliyetlerinde kilit rol oynayan ve her türlü kurumsal eylemini belirleyen faktörlerdir. Strateji HAREKET´in Stratejisi, "hizmet vererek" üretmek, büyümek, uzmanlaşmak ve değer yaratmaktır. Müşterilerimiz ve paydaşlarımız için ürettiğimiz katma değer, müşterilerimize kaliteli hizmet, çalışanlarımıza güvenli ve geleceği olan iş ortamı, insanlık için faydalı projeler, stratejimizin temellerini oluşturur.
Mükemmellik HAREKET standartları, uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanır. HAREKET´in Entegre Yönetim Sistemleri arasında, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır. İş Güvenliği´Sıfır Kaza Kültürü´ Politikası HAREKET için hem bir hedef hem de bir başarıdır. HAREKET, tüm işyerlerinde çalışanlarının, müşterilerinin ve paydaşlarının iş güvenliğini sağlamak için SEç Politikasını sürekli olarak uygular ve gözden geçirir.

 

Hareket çalışanları HAREKET, tüm işyerlerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini benimseyerek sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yetkin işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, HAREKET´in değişmez inancıdır. Sosyal Sorumluluk HAREKET´in Sosyal Sorumluluk Politikası, çalıştığı yerlerdeki toplumlarla iç içe olmak ve bu toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. HAREKET, faaliyetlerini sürdürdüğü lokasyonlarda sosyal çevreye olumsuz etki edebilecek unsurları belirler, değerlendirir, uygun önlemleri alır, izler ve gözden geçirir.